Проучване на Института “Дeйл Карнеги” наскоро разкри, че над 55% от служителите в световен мащаб се чувстват демотивирани от висшето си ръководство на работното място. Макар подобни резултати  да довеждат до редовни проучвания за ангажираността на служителите, все още продължава да се неглижира друга много важна стъпка – проучванията относно успешното въвеждане на нови служители в компанията.

Кога според Вас започва процесът по задържане и ангажиране на един служител?

Според специалистите в тази област отговорът е еднозначен – още в началото на процеса по подбор. Това може би на пръв поглед Ви звучи твърде силно, но ако се замислите, ще се съгласите, че е така.

Ако нямате контрол над отрицателните отзиви от отхвърлени кандидати, то със сигурност имате контрол върху цялостния процес по набиране и подбор на персонал. И това е първата стъпка към изграждане на работодателската Ви марка, така че да се позиционирате като предпочитано и желано място за работа от кандидатите. Комуникацията по време на подбор и всичко, което се случва при първата среща е съответно и първото впечатление, което остава у хората относно Вашата организация. По какъв начин сте ги поканили, дали сте точни в часовете, определени за интервю, как се държите на самата среща, колко навременен е отговорът Ви към кандидатите – всичко това определя впечатлението на хората при първия досег с една компания.

Следващата стъпка в процеса по задържане е още по-важна и тя е свързана с начина на въвеждане на вече избрания и назначен човек. Дори и да сте избрали идеалния кандидат, той няма да стане идеалният член на екипа, ако не успеете да го запознаете по подходящ начин с културата и ценностите на организацията, очакванията към него на работното място, както и да съобразите неговите индивидуални нужди, свързани с процеса на адаптация.

С други думи, проучванията относно процеса на въвеждане определят „положителното настроение и тон на разговора между организацията и служителя“. Тя казва на новия човек, че новият му работодател умее да „слуша“.

Ето някои важни въпроси, с които можете да проверите дали въвеждането на служителите във Вашата компания отговаря на добрите практики:

  1. Служителят получил ли е достатъчно информация, за да се запознае с компанията и да успее да изпълни задълженията си на работното място?
  2. Изяснени ли са целите на служителя и критериите за качеството и количеството на работата, която се очаква да бъде свършена от него?
  3. Получил ли е служителят достатъчно възможности да задава въпроси, свързани с компанията и неговата роля в нея, както и дали те са правилно адресирани?
  4. Новият човек чувства ли се уверен и удовлетворен по отношение на работата и екипа след въвеждането?
  5. Има ли ясни общи правила и процедури за неговата работа?

Тези показатели и други подобни показатели, както и следващите от тях анализи предоставят на ръководителите ясна представа за силните и слабите страни на процеса по въвеждане, който е важна стъпка да създадете наистина желано и предпочитано място за работа, а оттам и да можете да привличате талантливи хора във Вашата организация.

Ако искате да въведете по-лесно и по-бързо тези и други полезни практики във Вашата компания, свържете се с мен на телефон +359 887 509 543 или ми пишете на iva.balasheva@ivb.bg, за да си насрочим опознавателна среща, на която Вие ще получите кратък безплатен анализ на дейността по управление на хора във Вашата организация и ще обсъдим възможни решения.