За нас

HR Консултант &
HR Мениджмънт

IVB e основана от Ива Балашева през 2015 г. с предмет на дейност консултиране в областта на човешките ресурси и организация на събития. Ива е завършила Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ със степен Магистър по право и Училището по мениджмънт на Нов Български Университет със степен Магистър по Управление и развитие на човешките ресурси. От 2001 г. непрекъснато работи в сферата на човешките ресурси, а от 2004 до 2015 г. е била последователно ръководител на звената по управление на персонала в две големи международни компании – „ФЕСТО Производство“ и Застрахователна компания „УНИКА“.

Ива е работила по различни проекти в сферата на управление на хора, между които проекти за изграждане на HR стратегия на групово и локално ниво, за създаване на политики и процедури, осигуряващи управлението на човешките ресурси, за разработване и внедряване на системи за оценка на изпълнението, за имплементиране на компетентностен модел и синхронизирането му с процесите в управление на човешките ресурси, за оценка на длъжностите, изграждане на система за възнаграждение и бонусни схеми, за създаване и реализация на програма за управление на таланти, за подобряване на вътрешната комуникация и мотивация на екипите и др.

Член е на Българската Асоциация за управление на хора и на първото BNI дружество в
България.

Заедно със своите клиенти от 2015 г.

2015

Какво правя?

Помагам на собственици и изпълнителни мениджъри на компании

Изграждам ясна стратегия и политики в областта на управление на хората

Работя и имам опит с компании от различни сфери на дейност

Създавам план и набелязвам стъпките, който трябва да се предприемат

Интервю с Ива

Колко дълго си работила като HR консултант и HR мениджър?

Професионалният ми път започна като експерт и по-късно като мениджър в областта на трудовото право и човешките ресурси. И двете организации, в които съм работила, са големи международни компании, в които имах възможността да развия функцията по управление на хора от самото начало. Когато се присъединих към екипа на „ФЕСТО Производство“, то скоро се беше отделило като самостоятелно производствено дружество от търговското. Първоначално имах за задача да обезпеча законово необходимите изисквания, свързани с администрирането на персонала.

Скоро обаче възникна необходимостта да търсим нови попълнения в екипите, да обучаваме служителите в най-новите технологии, да развиваме уменията на мениджърите да управляват хора. Така започнах да създавам политиките и процедурите, които да осигурят най-ефективното управление на персонала, за да може заводът в София да достигне едно от челните места по срочност и качество на доставките наред със заводите в Германия и Унгария. По-късно присъединихме към нашия екип и звено за инструментално производство в Смолян, което преди това беше част от българска компания със съвършено различен ред и организация на работа, и фирмена култура. Един от най-големите успехи беше перфектното интегриране на този екип в семейството на ФЕСТО.

След това приех предизвикателството да се присъединя към застрахователна компания „УНИКА“ в момент, в който течеше утвърждаване на новия бранд и малко преди това начело на компанията беше застанал нов висш ръководен екип. Управлението на човешките ресурси в компанията в този момент се състоеше основно в управлението на дейността по труд и работна заплата и то като посредническа дейност към външна компания, която обслужваше тези процеси. За четири години там направихме големи промени, в резултат на които обновихме всички трудови договори и длъжностни характеристики на служителите в компанията, така че да се обезпечи липсата на риск от проблеми с инспекция по труда, въведохме бонусна система, основана на изпълнението на индивидуални цели за всички служители, поехме вътрешно обработката на разходите за труд, създадохме единни процедури за управление на процесите по набиране и подбор на персонал и по оценка на изпълнението, внедрихме програма за управление на таланти, поставихме началото на регулярни срещи на средния мениджмънт на компанията за обсъждане на оперативни и стратегически въпроси и приоритети, както и на годишни тиймбилдинги за всички служители, въведохме система за оценка на длъжностите и определяне нивата на възнаграждение, извършихме редица организационни и структурни промени. Не беше лесно, но успяхме да убедим мениджърите в ползите на тези нововъведения и да ги привлечем като активни участници и носители на промяната.

В течение на времето разбрах, че за мен това е голямо предизвикателство и в същото време огромно удовлетворение, да съдействам на мениджърите и на други компании, които се развиват и ценят създаването на ред и структура в организацията, да го правят. Затова реших, че следващата ми кариерна стъпка ще бъде развитието на мой собствен консултантски бизнес в областта на управление на човешките ресурси, чрез който да мога да приложа натрупания опит и да помагам на собствениците и висшите мениджъри в компании, които нямат все още изградена функция по управление на хора и съответно специалисти в тази област, да постигат ред и структура в организациите си, висока ефективност на работата чрез правилните хора в техния екип и съответно повече свободно време за себе си. Моите клиенти се справят с хаоса в компанията, избавят се от това да вършат оперативни задачи, вместо да ги делегират и придобиват знания и умения успешно да управляват голям брой хора.

За тази цел създадох система от десет стъпки, която прилагам в компаниите, с които работя, и която гарантира тези резултати. Така много мои клиенти ги постигат и аз съм отдадена на това да помагам на колкото се може повече собственици и изпълнителни мениджъри да направят същото.

 

Кои са твоите клиенти?

Аз работя с хора като Вас – собственици и изпълнителни мениджъри на компании, които обикновено имат 20 до 80 човека персонал. Помагам им да намерят, задържат и мотивират правилните хора на точните позиции, да създадат ред и структура в компанията, да изградят политики и процедури за управление на хората и да постигнат повече свободно време за себе си, като успешно делегират част от своите задължения. Работила съм с компании в сферата на информационните технологии и офис оборудването, застрахователни компании, медицински услуги, производства, туристически услуги, недвижими имоти, финанси, кредитиране и одит, инвестиции в строителство, търговия и други.

 

Какво ще бъде, ако досега не си работила с клиенти от моя бранш?

Като HR консултант моят фокус в работата с всеки клиент е в две основни насоки: да изградим ясна стратегия, структура, процеси и политики в областта на управление на хората и да привлечем най-подходящите хора, които да са ангажирани с постигането на конкретни бизнес резултати. Така че независимо в кой отрасъл е бизнесът Ви, аз ще Ви съдействам за изграждане на тези стратегии и политики стъпка по стъпка и ще намеря за Вас правилните хора, които да станат част от Вашия екип.

 

Какво те отличава от останалите?

Това, което ме отличава от повечето консултанти в областта на управление на персонала, е изграденият систематичен подход от десет стъпки, базиран на 20-годишния ми опит като вътрешен HR мениджър и консултант, както и юридическото ми образование и значителния опит в областта на трудовото право и защитата на работодателя.

 

Какво се очаква от мен?

От Вас се иска да прилагате на практика и да въвеждате в действие стратегиите, правилата и документите, които изработваме заедно. Най-добри резултати постигам с тези компании, които са готови да действат различно и които са готови да следват стъпките, които предлагам и да внедряват политиките, които създаваме.

 

За кого не са твоите програми?

Програмите, които предлагам, не са подходящи за съвсем малки компании, както и за такива, чиито собственици и изпълнителни мениджъри нямат желание за промени и развитие на бизнеса или пък не приемат човешкия капитал за най-ценния си ресурс.

 

Какво точно представлява процесът на консултиране?

Ако вземем решение да работим заедно, първо ще направим анализ на настоящото състояние на функцията по управление на хората във Вашата компания. На базата на резултатите от този анализ ще изготвим план и ще набележим стъпките, които трябва да се предприемат най-приоритетно, както и тези на следващ етап. Заедно ще създадем необходимите документи – правила, политики, процедури, ще запознаем хората с тях и ще ги въведем в действие. В индивидуални срещи с Вас ще събера необходимата информация и ще изготвя за Вас всичко, което заедно сме преценили, че е необходимо, за да заработи системата перфектно. Това, което от досегашния ми опит най-често има нужда от подобрение или изобщо липсва, е обобщено в моята система от десет стъпки:

  1. Анализ на състоянието на функцията за управление на хора в компанията за идентифициране на силните страни и областите за подобрение;
  2. Конкретизиране целите на компанията и обвързването им с индивидуални цели на всеки служител;
  3. Оптимизиране на организационната структурата в съответствие с процесите и функциите в компанията;
  4. Делегиране на оперативните задачи на собственика и мениджърите с цел освобождаване на време за стратегическа дейност и почивка;
  5. Създаване на вътрешни документи и правила за яснота на служителите и защита на работодателя;
  6. Подобряване на вътрешната комуникация в компанията за по-висока ефективност на работата;
  7. Подбор на правилните хора;
  8. Обучение и развитие на мениджърите, ключовите служители и талантите за повишаване на продуктивността им, тяхната мотивация и задържане в компанията;
  9. Създаване не система за оценка на изпълнението с цел развитие на служителите и възнаграждаване на приноса;
  10. Изграждане на работодателско име за позициониране на работодателя като предпочитан и желан;

 

Работи ли подходът ти?

Да. Можеш да видиш и мненията на някои от клиентите ми като посетиш тази страница: линк

 

Какви резултати мога да очаквам?

Аз, разбира се, не претендирам, че ще постигнете резултатите, които много от досегашните ми клиенти са постигнали. Най-малкото защото към момента не знам подробности за Вашия бизнес. Освен да научавате много нови неща, ще имам нужда от Вашето съдействие в изграждането на политиките и систематичност във внедряването и прилагането им, както лично от Вас, така и от хората в компанията, за които Вие ще сте пример и ролеви модел. Ако направите това, можете да очаквате, че в компанията ще се подобрят взаимоотношенията в и между екипите, вътрешната комуникация, ръководителите ще придобият специфични умения за работа с хора, служителите ще имат яснота по отношение на задълженията си, както и за това как те ги изпълняват и какво могат да подобрят. Вие лично ще можете успешно да делегирате част от задачите си и да освободите време за стратегически проекти и за почивка.

 

Колко бързо мога да очаквам резултати?

Очевидно резултатите ще зависят и от типа бизнес, в който оперира Вашата компания, както и от това колко бързо успеете да приложите стратегиите и политиките, които ще изработим. Обикновено повечето клиенти получават сериозни резултати в компанията след 4-6 месеца работа с мен.

 

Как мога да съм сигурен, че бизнесът ми ще стане по-ефективен?

Методът работи: когато се намерят правилните хора, на които имате доверие да делегирате ключови дейности, когато се въведат политики, които задържат, мотивират и ангажират ценните за компанията служители, когато се създаде ред и структура. Всичко това води до ефективност на Вашата работа и на работата в компанията като цяло, до повече свободно време за Вас, в което да се концентрирате върху стратегически въпроси, а не върху оперативни и спешни задачи, което пък от своя страна рефлектира позитивно и върху финансовия резултат на Вашия бизнес.

 

Ще си върна ли инвестицията, която правя в програмата?

Твърдо да! Повечето клиенти подобряват съществено процесите и комуникацията в компанията, привличат подходящи хора и това води и до по-добри бизнес резултати.

 

Аз искам да работя с теб, Ива. Какви са опциите, които имам?

Поздравления за това, че взимате решение да се движите към още по-голям успех. Аз ще се радвам, да работим заедно. Според това колко интензивно искате и имате възможност да работим заедно и колко бързо искате да постигнете промени, има три възможни програми, от които можете да избирате и които са изградени на база на моята система от десет стъпки за управление на хората в компанията. Продължителността на всяка програма е 12 месеца.

Виж всички пакети.

Аз знам коя програма искам. Как да започна?

Чудесно! Една от отличителните черти на хората, които са успешни, е това, че взимат решение и действат. Това умение ги води към постигане на резултати много по-бързо от останалите. Известно е, че повечето такива хора вземат решенията си с кураж, базирани и на интуицията си. Така че, ако усещате, че работата с мен ще Ви донесе резултати, действайте.

Обадете се на телефон +359 887 509 543 или ми пишете на iva.balasheva@ivb.bg и аз ще Ви съдействам за първите стъпки.

 

Ако не съм готов да започна, как мога да видя нещата, които правиш, които все пак да ми носят полза?

 Най-лесният начин е като се абонирате да получавате моите регулярни статии и съвети по е-мейл. С тях ще получавате и всички покани за събития, които организирам. Голяма част от тях са безплатни и ще Ви позволят да научите много неща, които можете сами да приложите и в същото време да Ви покажат и какво можете да очаквате (в пъти повече), ако стартираме някоя от платените програми. За да се абонирате, въведете името, броя на служителите си и и-мейл адреса си в тази форма: https://ivb.bg

 

Аз все още имам въпроси, мога ли да се свържа с теб?

Разбира се. Ако имате въпроси, обадете ми се на телефон +359 887 509 543 или ми пишете на iva.balasheva@ivb.bg и ще получите отговори на всичко, което Ви интересува, както и ще Ви посъветвам коя е най-подходящата програма за Вас и Вашата компания.

Да действаме:
Започнете промяната сега!

HR

IVB

HR management and consultations

15 + 4 =