Свържете се с нас

Винаги и по всяко време!

Здравей

Кои са моите клиенти?

Аз работя с хора като Вас – собственици и изпълнителни мениджъри на компании, които обикновено имат 20 до 80 човека персонал. Помагам им да намерят, задържат и мотивират правилните хора на точните позиции, да създадат ред и структура в компанията, да изградят политики и процедури за управление на хората и да постигнат повече свободно време за себе си, като успешно делегират част от своите задължения. Работила съм с компании в сферата на информационните технологии и офис оборудването, застрахователни компании, медицински услуги, производства, туристически услуги, недвижими имоти, финанси, кредитиране и одит, инвестиции в строителство, търговия и други.

Контакт