Препоръки

ARCO REAL ESTATE

Евгени Василев
Управител
ARCO REAL ESTATE
2018

С настоящата препоръка бих искал да изразя най-добрите си впечатления от съвместната работа с „АЙ ВИ БИ“ ЕООД (IVB) и в частност с г-жа Ива Балашева.

ARCO REAL ESTATE ползва услугите на IVB повече от една година и за този период, посредством дейностите, извършени от г-жа Балашева и нейния екип, посигнахме значително подобрение, както във вътрешнофирмената организация и мотивация, така и в привличането на нови и амбициозни колеги към екипа.

Бяха проведени успешно няколко обучения – мениджърски и тренинги, насочени към подобряване на търговските умения на служителите в компанията.

Много нови служители се присъединиха към екипа на ARCO с помощта на IVB, като повечето от тях вече допринасят положителното за развитието на компанията.

В заключение бих искал да препоръчам услугите на IVB на всеки бизнес, които има нужда от допълнителна подкрепа в областта на трудовото право, висока и професионална експертиза в управлението на човешките ресурси, както и задълбочен и целенасочен подход при привличането на точните кадри за съответния бизнес.

ARCO REAL ESTATE

Асистент-24

Емилия Готциан
Управител и собственик на „Асистент-24“ ЕООД
2019

Фирма „Асистент-24“ набира, развива и запазва високохуманна работна сила като домашни помощници, болногледачи и асистенти с възможност за избор на работно място. С Ива Балашева и с нейната компания IVB сме работили по няколко проекта за подбор, както и по описване на процесите в компанията, разработване на длъжностни профили и характеристики и създаване на Кодекс за поведение в „Асистент-24“. В резултат на това към компанията ни се присъедини висококвалифициран специалист като заместник управител и се установи структуриран процес на работа, което подобри организацията и ефективността на бизнеса и ми помогна да мога спокойно да отсъствам от офиса за по-дълги периоди, което се налага във връзка с развитието на чуждестранните ни клиенти.

Асистент-24

ЗАД България

Пламен Минков
Главен изпълнителен директор на „ЗАД България“ АД
2017

Повече от половин година работим заедно с Ива по проект за управление на персонала и по-специално за подбор на хора в компанията. За този период сме назначили 8 човека и всички те се справят отлично с работата, споделят ценностите ни и носят позитивни резултати на нашата компания. Някои от тях вече имат и развитие към по-отговорна позиция. Като използваме услугите на Ива, от една страна спестяваме много време, в което всеки от нашите ръководители може да се фокусира върху същината на бизнеса, а от друга страна – в дружеството влизат качествени и проверени хора, на които ние можем да разчитаме и които постигат желаните от нас резултати.

ЗАД България

Кантек

Митра Илиева
Изпълнителен директор на „Кантек“ ЕООД

Милчо Боров
Собственик на 
„Кантек“ ЕООД

Ние сме водеща компания за търговия и сервиз на офис техника и оборудване на българския пазар. Имаме централен офис в София и офиси в десет града в страната, във всеки от които работят професионалисти – търговци и сервизни специалисти, които се грижат за цялостното обслужване на нашите клиенти. Преди да работим с Ива, не сме имали нито вътрешен специалист, нито външен консултант, който да отговаря изцяло и само за дейността по управление на човешките ресурси в компанията. Поради тази причина нямахме и единни политики, процедури и подход за подбора на хора, за бонусните схеми на нашите служители, както и за някои вътрешни документи, които са важни за създаване на яснота по отношение на изискванията към служителите, така и за защита на работодателя. Още в първата половин година, откакто работим с Ива, вече е създаден ред във всичко това и продължаваме със следващите стъпки – усъвършенстване на системата ни за оценка на персонала и работа с мениджърите на всички нива. Ива винаги поема инициативата и съдейства активно да движим нещата напред. Ако имате нужда от допълнителна информация за работата с Ива и ефекта от нейните услуги, можете да ни пишете на MIlieva@Cantek.bg или MBorov@Cantek.bg

 

Кантек

еДинамикс България

Велизар Димитров
Собственик на еДинамикс България ЕООД
2016

През изминалите 4 години компанията ни се разви доста агресивно. Това беше съпроводено с типичните за бързия растеж проблеми и осъзнах, че за да овладея ситуацията, трябва да потърся външна помощ. Така преди почти година започнахме да работим с Ива по усъвършенстване на лидерските качества на мениджмънта.

За мен беше важно да постигнем реален ефект, а не само да научим нещо на теория. Ива се справи чудесно с това. Благодарение на откритите ни дискусии по конкретни казуси и проблеми, и ползвайки огромния си опит в сферата, Ива ни помогна да идентифицираме и приложим така необходимите промени.

В рамките на няколко месеца съгласувахме и успешно внедрихме правилник за вътрешен трудов ред и коригирахме методите за подбор на персонал и атестация. Лидерските умения на мениджмънта се подобриха чувствително. Комуникацията между отделите мина на друго ниво и ежедневните казуси, с които се сблъскваме, намаляха драстично.

Силно препоръчваме Ива заради изключителния професионализъм и осезаемите резултати, които постигнахме заедно. С удоволствие бих обсъдил с всеки реалната стойност на работата ни с Ива. Ако желаете допълнителна информация, моля пишете ми на v.dimitrov@edynamix.com.

 

еДинамикс България

Ейч Вижън

Милена Хаджииванова
CEO
Ейч Вижън
2017

С Ива си сътрудничим и работим вече повече от 6 години.
Познавам Ива Балашева още от времето, когато изпълняваше длъжността HR Director в УНИКА България. По същото време Ейч Вижън предоставяше комплексни услуги в областта на стратегическия HR за компанията. Още от първия ни контакт Ива ме впечатли с компетентното и отговорно отношение към процеса. Изключително коректна и стриктна в отношенията и поетите ангажименти. Ива е надежден професионалист с осъзнат подход към хората и техните потребности. Умее да организира и координира различни процеси, така че работата да върви гладко и без излишно напрежение. Особено ми допада проактивността и динамиката в работата на Ива, способността ѝ да се адаптира към изискванията на конкретния проект и потребностите на всички заинтересовани, качества които безспорно проявява и като основател и управител на ERATO Event Center.

В момента с Ива продължаваме да си партнираме в различни проекти в областта на Човешките ресурси и стратегическия HR. През призмата на дългогодишния си опит (повече от 18 години) и наблюдения върху различни специалисти в областта на управление на човешкия капитал, мога да споделя, че Ива Балашева е от хората, които се влагат изцяло в поетите ангажименти и изпитват удовлетворение от всеки един от тях.

Радвам се, че работим успешно с нея.
Оставам отворена за коментари отностно стойността на работата с Ива Балашева на е-мейл: milena@h-vision.com

 

Ейч Вижън

Софийска Баница

Тодор Димитров
Собственик на Софийска Баница ООД
2019

С настоящата препоръка бих искал да изразя отличните си впечатления от партньорството с IVB. С Ива Балашева и с нейния екип работихме по проект за подбор на двама специалисти – ТРЗ експерт и Главен счетоводител, както и по разработване на програма за обучение на нашите служители, които обслужват клиенти в обектите на Софийска Баница и при доставка на поръчки. В резултат на работа с нея направихме анализ на всички процеси в областта на управление на персонала, набелязахме стъпки за подобрение и осигурихме хора вътре в компанията, които да осъществят желаните промени.

Бих препоръчал Ива и нейния екип на компании, които искат да усъвършенстват процесите по управление на персонала и да привлекат правилните хора в своя екип.

 

Софийска Баница

СТМ и МЦ Медичек

Кристина Минкова
Главен мениджър на СТМ и МЦ Медичек
2017

Заедно с Ива успяхме в много кратки срокове – за три месеца – да поставим конкретни и измерими цели в компанията, които да се следват не само от управленския персонал, но и от всички служители, да създадем ред и дисциплина в организацията на работата, да определим ясно функциите на хората, които работят в МЦ Медичек и значително да подобрим вътрешната комуникация.

Преди да започна работа с Ива бях обезверена, че не мога да се справя с управлението, поради големия обем оперативна работа, която извършвах, както и че не мога да мотивирам хората, но не знаех точно какво да направя. След първите разговори с нея изготвихме конкретен план със стъпки на действие и тя ми съдействаш да не отлагам изпълнението му във времето. Разбрах, че за да постигна каквато и да е позитивна промяна, е необходимо първо да въведа ред, защото преди това беше най-голямата пречка нещата да вървят в правилната посока. Сега, след цялостната вътрешна реорганизация, която въведохме, времето ми стига, така че да мога да се съсредоточа върху организационно-управленски въпроси и да движа компанията напред. Въведохме и месечни срещи на екипа, на които обсъждаме целите, постиженията до момента и действията, които предстои да предприемем. Това доведе до значителни подобрения на цялата ни дейност, защото регулярно проследяваме изпълнението, търсим обратната връзка и правим корекции веднага, когато се налага, а не както беше по-рано – годишно или на полугодие. Това е взаимен коректив с екипа.

Ако някой има нужда да обсъди с мен ползите от съвместната работа с Ива, може да ми пише на hnf@mail.bg.

 

СТМ и МЦ Медичек

ЗК УНИКА

Николай Генчев
Главен изпълнителен директор на ЗК УНИКА АД
2015

В периода 2011 – 2015 под прякото ръководство на Ива бяха обновени всички трудови договори и длъжностни характеристики на служителите в компанията на базата на нововъведен компетентностен модел, въведе се бонусна система, основана на изпълнението на индивидуални цели за всички служители, пое се вътрешно обработката на разходите за труд, подобриха се процесите по набиране и подбор на персонал и по оценка на изпълнението, като беше въведен и специален софтуер за това. Директор ЧР съвместно с целия Управителен съвет разработи и внедри система за управление на таланти, започна провеждането на регулярни срещи на средния мениджмънт на компанията за обсъждане на оперативни и стратегически въпроси и приоритети, както и на ежегодни тиймбилдинги за всички служители, въведе се грейдинг система за оценка на длъжностите и определяне нивата на възнаграждение, извършиха се редица организационни и структурни промени.

Ива беше инициатор, активен участник и ръководител на изпълнението на тези дейности, както и на редица други инициативи в рамките на компанията. Тя оказваше подкрепа на висшия мениджмънт при обсъждането и решаването на стратегически въпроси от нейната сфера на дейност; положи значителни усилия за развиване на средния мениджмънт и идентифицираните таланти и потенциали в организацията; доказа се като опитен професионалист в областта на управление на човешките ресурси; отговорен и лоялен мениджър, притежаващ качества и умения за работа с хора, под напрежение и при стриктно спазване на срокове; неформален лидер в редица случаи и отношения.

 

УНИКА

Веда имоти

Даниела Грозева
Собственик на “Веда имоти”
2020 г.

Благодарение на работата ми с Ива Балашева от IVB получих ценни насоки за професионалното ми развитие, както лично за мен, така и за компанията, която представлявам. Въведохме правила и процедури, което улесни значително моята работа. Помогна ми да направя скок в кариерата си. Преживях лично и професионално удовлетворение. За всичко това благодаря на Ива!

 

Веда имоти

IVB

HR management and consultations

15 + 6 =