Политиката за поверителност

Политиката за поверителност е свързана с данните, подлежащи на персонално идентифициране, които се споделят пред http://www.ivb.bg, който домейн е собственост на „АЙ ВИ БИ“ ЕООД, ЕИК 203641248, със седалище и адрес на управление: гр. София, гр. София, ул. Латинка 9Б, ет. 4, ап. 13, представлявано от управителя: Ива Вичева Балашева. Политиката описва възможностите, правата и изборите, с които потребителите разполагат.

Официален уеб сайт: https://ivb.bg

При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за юридическите лица и защита на данните на гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, например правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни, правото „да бъдеш забравен“ и др. Правото на преносимост на данните позволява на субектите на лични данни да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила и се прилага, считано от 01.09.2020 г. 

Администратор: „АЙ ВИ БИ“ ЕООД, ЕИК 203641248, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Латинка“ 9Б, ет. 4, ап. 13, представлявано от управителя: Ива Вичева Балашева 

Каква дейност развива и предоставя https://ivb.bg?

„АЙ ВИ БИ ЕООД, ЕИК 203641248 e търговско дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република България. 

https://ivb.bg е платформа, насочена към предоставяне на професионални консултантски услуги за собственици и мениджъри на малки и средни компании в сферата на управление на човешките ресурси и по-конкретно създаване на структура и описание на бизнес процеси, подбор на персонал, обучение на служители и мениджъри, оценка на изпълнението, организиране на събития, изготвяне на документи, свързани с управление на персонала и др. Платформата осигурява различни програми на потребителите, гарантиращи им ефективност при управлението на екипа.

Основни цели на платформата са:

 • Да повиши професионалната подготовка на мениджърите да управляват хора;
 • Да съдейства за успешно подбиране на персонал;
 • Да спомогне за изготвянето на всички необходими документи, свързани с управление на хора, създаване на подходяща структура и бизнес процеси;
 • Въвеждане и ползване на иновациите.

Настоящата политика има за цел да представи на потребителите основните цели и алгоритми при обработване на личните им данни, предоставени чрез нашия уеб сайт – https://ivb.bg.

Какви данни събираме и обработваме?

Данните, които събираме са във връзка с изпълнение на целите на платформата.

Основните данни, които събираме, са такива на присъстващите на https://ivb.bg лица (потребители и/или клиенти). Личните данни, без изброяването да е изчерпателно са: имена, телефон, имейл, населено място, адрес или друг социален контакт, които потребителят оставя при осъществяване на заявка за услуга през системата на https://ivb.bg или през контактната форма на сайта.

Данните, които събираме от всички потребители, използваме и за постигане на по-добро качество и сигурност на услугите ни, както и за да гарантираме и защитим интереса на компанията и потребителите пред обществото. 

Какви данни ни предоставяте Вие?

При попълване на контакна форма от страна на потребител на услуги в https://ivb.bg се предоставят имена (лично, и/или бащино, и/или фамилно), имейл адрес, телефон за обратна връзка, както и други идентифициращи белези и данни, описани в предходния пункт.

Вашите лични данни най-често са обективирани в акаунт системата на платформата; електронни форми (контактна форма, имейл и др.) за комуникация, а също и в договори, декларации, молби, заявления, регистрационни карти, фактури и други.

Събираме личните Ви данни, когато използвате нашите услуги или когато комуникирате с нас чрез уебсайта ни https://ivb.bg, телефон, имейл, Facebook и всички модерни начини за общуване.

За какви цели събираме лични данни:

 • За администриране на отношенията между доставчика и потребителя.
 • За опазване правните интереси на потребителя и доставчика пред обществото и регулаторните органи.
 • За изпълнение на специални законодателни изисквания.

Изследване на потребителското поведение- какви данни събираме?

В сайта, който поддържаме, може да бъде активирана опция за събиране и съхраняване информация за всички посетители за:

IP адрес (адрес по интернет протокол). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.

Данни от инструменти за автоматично събиране на данни, като:

 • Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;
 • Колко време отделяте в даден сайт;
 • В коя страница или статия сте влизали;
 • Рекламите, които сте видели или с които сте си взаимодействали;
 • Анонимни отговори от гласуване в онлайн анкети;
 • Демографски данни и др.

Тези данни се събират само и единствено с цел анализиране маркетинга и продуктовото състояние на https://ivb.bg, както и с цел извършване на последващи рекламни кампании. В тази връзка доставчикът може да изпраща на потребителите всякакви видове съобщения посредством различните канали за маркетинг комуникация – email, Facebook, Google, SMS, Viber, MailChimp, web push и др., за което потребителят дава предварителното си съгласиe, приемайки настоящата политика за поверителност. Във връзка с обработването на данните, и при изрично изразена воля от потребителя, доставчикът осигурява постоянна възможност обработването да бъде прекратено в случаите, когато то не съответства на заложените в настоящата политика или закона цели. Независимо от горното, събираните данни се изтриват след отпадане на основанието за тяхното използване.

На кого предоставяме вашите данни?

Данните, които ние събираме и съхраняваме не се предоставят на други лица или компании, освен на наши партньори-компании, обслужващи сървърите и местата за съхранение на информация на доставчика, и които лица са задължени да спазват високи нива на сигурност и поверителност. 

Можем да предоставим информация, съхранявана при нас по причини от правен характер, ако достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, или когато се представя пред компетентни органи, за да се защити правния интерес на доставчика или на други потребители при наличие на правен спор.

Има ли възможност данните ви да попаднат в трети страни?

Доставчикът осъществява търговската дейност приоритетно на територията на Република България и по правило не предоставя лични данни на трети лица.

Такова предоставяне може да бъде извършено с оглед изпълнение на заложените в настоящата политика цели, както и с оглед изпълнение на други технически илизаконодателни задължения на доставчика  – като например, извършването на техническа поддръжка на сървърите, счетоводно обслужване и която дейност се извършва от трети лица и др. Достъпът до личните данни на потребителите се извършва при спазване на високите изисквания и принципи за конфиденциалност на GDPR.

Какви инструменти за физическо или автоматично събиране на данни използваме?

Основният метод на събиране на лични данни е чрез тяхното (физически) доброволно предоставяне. Например: при подаване на заявка за предоставяне на услуга през акаунт системата на https://ivb.bg потребителят ни предоставя своите имена, имейл, телефон и адрес за комуникация, а по негова преценка и други имащи значение и идентифициращи го негови лични данни. При подписване на договор с нас, потребителите предоставят имена, адрес, телефон и имейл за обратна връзка, с цел осчетоводяване на услугите и тяхното официализиране между страните. Данни събираме и посредством способите на интернет комуникации като имейл, телефон и др.

Политика за бисквитките

По отношение на http://www.ivabalasheva.com може да бъде активирана опция за прилагането и използването на бисквитки.

„Бисквитката” е малък файл, съдържащ поредица от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни. Виж повече на http://www.allaboutcookies.org. 

За какво използваме или бихме използвали бисквитки?

Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайта.

Използват се „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни.     

Използват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайтовете и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете или форумите. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално.

Използват се „бисквитки“ за осигуряване на данни за системата ни за управление на реклама. Използват се и от външни системи за управление на реклами, като тези на Google, Facebook и др. Някои от обичайните им приложения са избиране на реклами въз основа на определени параметри, отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които потребител вече е виждал.    

„Бисквитки“ събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат със сайтовете. Това може да включва страниците, които хората посещават най-често, и дали получават съобщения за грешка от някои от тях. Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт.

Чрез „бисквитки се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация, без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме напр. Gemius и Google Analytics.

Как да забраните „бисквитки“?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, разгледайте настройките на браузъра си. Можете да ги използвате, за да оттеглите по всяко време вече дадено съгласие за ползване, както и за да триете приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра Ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Имайте предвид обаче, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът Ви до някои функции и части от съдържанието на сайта.

Как съхраняваме и защитаваме Вашите данни

Събраната от потребителите информация съхраняваме на сървъри с висока степен на сигурност и защита при обработка на данните. Тези сървъри са собствени на доставчика, на трети компании, обслужващи доставчика при строго прилагане на изискванията за конфиденциалност – като хостинг компании, или споделени (облачни) сървъри – като Google Drive, Dropbox. 

Използваните от нас собствени сървъри са такива под операционна система „LINUX” и “WINDOWS”, и работят при прилагане на всички възможни технически решения за криптиране и защита на информацията. Сървърите ни се намират на охранявана територия, до която достъп има само служител на доставчика и трети страни, подписали договор с доставчика. 

Кой има достъп до личните данни:

Достъпът до информация, която може да бъде идентифицирана, е ограничен само до служители, които работят към доставчика или трети страни, които имат договор с доставчика, и е прецизиран физически, електронно и процедурно до необходимото, за да осъществяват работните си ангажименти. Когато се ползват подизпълнители, те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността и работят също под контрола на доставчика. 

Криптираме много от услугите си посредством SSL. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите. Това обаче не винаги е достатъчно за възпрепятстване на злонамерени атаки и сривове.

Цялостен достъп и методическо ръководство за защита на данните на потребителите  на доставчика се осъществява от Ива Вичева Балашева, телефон за връзка +359 887 509 543, e-mail: iva.balasheva@ivb.bg, изпълняващ функциите на лице по защита на личните данни.

По отношение на регистрацията на потребителите, сключените от тях договори, подписани декларации, фактури и др. се създава самостоятелно досие, което доставчикът пази за целите на счетоводното и административното обслужване. Достъп до досието освен ДПО, имат и управителите и служителите, които отговарят за предоставяне на услугите от страна на доставчика. За целите на изпълнение на задълженията си по закон, доставчикът може да осигури достъп до досието и на трети лица (като счетоводители, технически администратори и др.) или държавни институции, ако това е необходимо. 

Прехвърлят ли се данни в други държави?

Доставчикът осъществява дейността си основно на територията на Република България, като приетите и изпълнявани проекти са именно на територията на страната. Доколкото обаче маркетинговите кампании, обслужване в социални мрежи и интернет на Доставчика се осъществява посредством Google, Facebook и други мрежи, чийто сървъри са ситуирани в други държави, е възможно част от личните данни да бъдат прехвърлени при спазване на всички изисквания на Регламента (GDPR).

Колко време съхраняваме информацията?

За регистрираните при нас потребители данните се съхраняват от регистрацията до срока й на валидност, или до срокове, необходими за защита на доставчика и другите наши потребители при законни претенции, както и за да можем да отговорим на законово обосновани запитвания от компетентни органи.

Какви права имате по отношение на данните Ви, обработвани от нас?

Задължаваме се да окажем достъп до собствените Ви лични данни при поискване. След като потърсите връзка с нас, е възможно да се наложи изясняване на допълнителни факти, за да е сигурно, че данните се предоставят наистина на Вас.

Ако се налага корекция на данните, попълвани при изпратена заявка или последващо предоставяне, можете да се свържете с нас.

Изтриване на личните данни се реализира при следните хипотези:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин – например изтича срокът на приетия в условията на социалната услуга потребител и те се заличават, освен ако е необходимо да бъдат поддържани за други правни цели.
 • Оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването – например решавате да преустановите ползването на услугите на доставчика. Тогава се скриват всички данни, свързани с Вас, като след изтичане на сроковете за съхранение, се заличават напълно от системите ни. След изтриване на информацията по ползвана услуга запазваме само информация, необходима за да докажем, че искането е изпълнено.
 • Възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Ако възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни, ние сме длъжни да прекратим обработването, което ще доведе до невъзможност за предоставяне на някои от услугите ни. Единственото основание, въз основа на което можем да продължим, е за целите на установяване, упражняване или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, обработването се прекратява незабавно.

Имате право да откажете да сте субект на профилиране, което поражда правни последствия за вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен. Ако предлагаме услуга, която считате, че попада в тази категория, ще бъдете запитани по подходящ начин, така че да можете да приемете или откажете.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

ИВА ВИЧЕВА БАЛАШЕВА

УПРАВИТЕЛ

АЙ ВИ БИ ЕООД, ЕИК 203641248, 

със седалище и адрес на управление: 

гр. София, гр. София, ул. Латинка 9Б, ет. 4, ап. 13,

телефон за контакт: +359 887 509 543

имейл: iva.balasheva@ivb.bg

Ако считате, че правото Ви на защита на личните данни и неприкосновеност е нарушено, имате право да подадете жалба в националния надзорен орган или да потърсите защита по съдебен ред пред съответния компетентен национален съд.

Национален надзорен орган:

Комисия за защита на лични данни  

Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

Утвърдил:

Ива Вичева Балашева

В сила от 01.09.2020 г.

IVB

HR management and consultations

4 + 12 =