HR консултант

за структура и ръст във Вашия бизнес
Нашите услугиКоя съм аз?

IVB

С какво можем да Ви помогнем?

Вие сте собственик или изпълнителен мениджър на компания с 20-80 човека персонал

Вашият бизнес се развива динамично, броят на хората нараства и това създава нуждата от въвеждане на правила, политики и стандарти, които да осигурят ефективното управление на хората и оттам постигането на желаните бизнес резултати.

Вашите предизвикателства

са свързани с това, че в момента имате трудност да въведете ред и структура в компанията и все още Ви се налага да участвате в оперативната дейност. Не  винаги успявате да намерите, обучите, мотивирате и задържите правилните хора на точните позиции. Вероятно  често се съмнявате дали хората Ви могат да изпълнят задачите така, както Вие очаквате и както сам бихте ги изпълнил. Имате усещането, че комуникацията в организацията не протича гладко и това води до неефективност на работата.

Това, от което най-много се нуждаете сега,

е въвеждането на стратегически подход
във Вашата компания, който да създаде структура, ред и организация на работата.

Необходима Ви е също система за намиране на качествени хора, с която да привличате правилните служители и да можете да ги мотивирате и задържите, за да постигнете по-добра производителност и ръст на Вашия бизнес.

 

За да научите повече, разгледайте нашите програми

Моята работа се базира на доказани стратегии от създадената от мен Система от 10
стъпки за управление на хора. Тези стъпки са в основата на 3-те основни показателя,
които водят до предвидими резултати: удовлетворени служители и клиенти, ръст на
бизнес резултатите и повече свободно време.

HR мениджмънт

Успех

Нашите услуги

Метод на работа

Оптимален пакет

Разширен пакет

Основен пакет

Препоръки

ARCO REAL ESTATE
С настоящата препоръка бих искал да изразя най-добрите си впечатления от съвместната работа с „АЙ ВИ БИ“ ЕООД (IVB) и в частност с г-жа Ива Балашева.

ARCO REAL ESTATE ползва услугите на IVB повече от една година и за този период, посредством дейностите, извършени от г-жа Балашева и нейния екип, посигнахме значително подобрение, както във вътрешнофирмената организация и мотивация, така и в привличането на нови и амбициозни колеги към екипа.

Бяха проведени успешно няколко обучения – мениджърски и тренинги, насочени към подобряване на търговските умения на служителите в компанията.

Много нови служители се присъединиха към екипа на ARCO с помощта на IVB, като повечето от тях вече допринасят положителното за развитието на компанията.

В заключение бих искал да препоръчам услугите на IVB на всеки бизнес, които има нужда от допълнителна подкрепа в областта на трудовото право, висока и професионална експертиза в управлението на човешките ресурси, както и задълбочен и целенасочен подход при привличането на точните кадри за съответния бизнес.

Евгени Василев
Управител
ARCO REAL ESTATE
2018

ARCO REAL ESTATE

Кантек

Ние сме водеща компания за търговия и сервиз на офис техника и оборудване на българския пазар. Имаме централен офис в София и офиси в десет града в страната, във всеки от които работят професионалисти – търговци и сервизни специалисти, които се грижат за цялостното обслужване на нашите клиенти. Преди да работим с Ива, не сме имали нито вътрешен специалист, нито външен консултант, който да отговаря изцяло и само за дейността по управление на човешките ресурси в компанията. Поради тази причина нямахме и единни политики, процедури и подход за подбора на хора, за бонусните схеми на нашите служители, както и за някои вътрешни документи, които са важни за създаване на яснота по отношение на изискванията към служителите, така и за защита на работодателя. Още в първата половин година, откакто работим с Ива, вече е създаден ред във всичко това и продължаваме със следващите стъпки – усъвършенстване на системата ни за оценка на персонала и работа с мениджърите на всички нива. Ива винаги поема инициативата и съдейства активно да движим нещата напред. Ако имате нужда от допълнителна информация за работата с Ива и ефекта от нейните услуги, можете да ни пишете на MIlieva@Cantek.bg или MBorov@Cantek.bg

 

Митра Илиева
Изпълнителен директор
„Кантек“ ЕООД

Милчо Боров
Собственик
„Кантек“ ЕООД

Кантек

Новини от сферата

IVB

HR management and consultations

4 + 11 =