Динамиката на нашето време поставя ежедневно всеки човек и всеки бизнес пред неминуеми по-големи или по-малки промени и способността ни да се справим успешно с тях е една от най-важните предпоставки за развитие.

Замисляте ли се дали сте активен участник, лидер и инициатор на тези процеси или се носите по течението и оставяте нещата да се случват около Вас?

Едно от най-важните лидерски качества е способността за управление на промяната, умението да поведем и да вдъхновим хората, така че да не се страхуват, а да приемат, сами да движат промените в организацията и по този начин да съдействат за подобряване на ефективността на работата и развитие на бизнеса.

Но за да управляваме промяната, трябва да знаем какво всъщност се случва в един такъв процес и как можем да окажем въздействие върху него в желаната посока.

В тази статия ще споделя с Вас четирите етапа, през които хората преминават в процеса на промяна и някои основни стратегии за неговото управление.

Етап първи: Отрицание

Най-често естествената човешка реакция на промяната е отрицанието. На този етап е трудно да се приеме, че промяната е необходима и съществува тенденция за фиксиране върху миналото. Като добър мениджър Вие трябва да предвидите това на много по-ранен етап, преди да се е случило и да подготвите хората, така че да могат да се справят. Изслушването, предварителната комуникация, възможността да се изразят емоциите са инструментите, с които можете да постигнете това.

Етап втори: Съпротива

След известен период на отрицание човек разбира, че не може да се продължи по стария начин, но още не е готов да даде ход на новото. Често реакциите в тази фаза са свързани с израз на гняв, тревожност, страх. Ситуацията се оценява като несигурна. На този етап от Вас като мениджър се очаква да направите всичко възможно да запазите и засилите връзката между хората в екипа и да създадете среда, в която да се чувстват свободни да изразят негативността.

Етап три: Изследване

Тук вече се проявява повишение на нивото на енергия и желание у хората да погледнат не към миналото, а към настоящето и бъдещето и да потърсят посока на действие. Това е моментът, когато да ги насърчите в това отношение и да доизградите опорите на екипния дух и сплотеност. Не пренебрегвайте и ролята на ментор и резонатор на емоциите, която е била актуална в предходните етапи

Етап четири: Приемане

Тук вече човек е успял да изгради нови поведения, чрез които да се приспособи в новата среда. Има ясна посока и усещане за развитие и постижение. На този етап от Вас се иска внимателно да проучите и разберете потребностите на всеки от хората в екипа Ви и да промените фокуса от чувства към действия.

Когато разбирате и съобразявате Вашето поведение и управлението на екипа с това, което се случва на всеки етап от процеса на промяна, Вие ще можете успешно да развивате бизнеса си да подобрявате ефективността на работата на хората при всяка възможност за това.