Услуги

Във всяка програма Вие получавате ценни инструменти, политики и стратегии за управление на хора, които е важно да имплементирате в компанията, за да получите по-добра ефективност на Вашия бизнес. Те са създадени в съответствие с разработената от мен система от 10 стъпки за ефективно управление на хората в компанията. По време на съвместната ни работа аз се грижа за постигане на желания резултат по всяка една активност, която сме договорили, отговарям на Вашите въпроси и съдействам за разрешаване на HR казуси.

 

Оптимален пакет

Това е дванадесетмесечна програма, подходяща за динамично развиващите се компании, които искат бърз ръст на бизнеса, а оттам и на броя служители и за техните изпълнителни  мениджъри и собственици е важно да създадат веднага ред и структура в организацията, да имат максимално скоро точните хора на правилните позиции и да се освободят от оперативни дейности, за да могат да се фокусират върху своята бизнес стратегия и развитие.

В тази програма Вие получавате:

 • осъществяване на три HR активности месечно съгласно договор и план за действие, като примерните активности са описани в конкретна оферта и договор;
 • провеждане на четири едночасови срещи с мениджмънта за проследяване на напредъка, обсъждане на следващите стъпки и решаване на текущи HR казуси;
 • неограничен достъп по е-мейл и телефон;

 

Разширен пакет

Това е дванадесетмесечна програма, подходяща за компании, чиито изпълнителни мениджъри и собственици искат да предприемат последователни действия в посока на създаване и утвърждаване на HR функцията в компанията, привличане, ангажиране и мотивиране на персонала и усъвършенстване на вътрешните политики и практики, които да доведат до стабилен устойчив ръст на бизнеса чрез поетапно делегиране на техните оперативни функции.

В тази програма Вие получавате:

 • осъществяване на две HR активности месечно съгласно договор и план за действие, като примерните активности са описани в конкретна оферта и договор;
 • провеждане на три едночасови срещи с мениджмънта за проследяване на напредъка, обсъждане на следващите стъпки и решаване на текущи HR казуси;
 • достъп по е-мейл и телефон;

 

Основен пакет

Това е дванадесетмесечна програма, подходяща за компании, които имат плавен процес на развитие, сравнително постоянен брой на служителите и ръст на бизнеса и техните изпълнителни  мениджъри и собственици искат постепенно и поетапно да усъвършенстват реда и структурата на организацията, да ангажират и сплотят екипа и да постигнат оптимален ефект за бизнеса си от внедрените политики и практики в областта на управление на човешките ресурси.

В тази програма Вие получавате:

 • осъществяване на една HR активност месечно съгласно договор и план за действие, като примерните активности са описани в конкретна оферта и договор;
 • провеждане на две едночасови срещи с мениджмънта за проследяване на напредъка, обсъждане на следващите стъпки и решаване на текущи HR казуси;
 • достъп по е-мейл и телефон;

 

Колко дълга е всяка програма?

Всяка програма е с продължителност 12 месеца и включва доказани активности, стратегии и препоръки, които ще Ви помогнат да създадете ред и структура в компанията, да спестите време и да увеличите ефективността на работата. Към средата на програмата вече ще имате видими резултати, а при избор на оптималния пакет и по-скоро от това.

 

Работи ли тази система? ДА!

Подходът, който следвам, дава резултати при много клиенти. Можете да видите отзивите на някои от тях, с които съм работила или работя в момента. Но все пак е важно да знаете, че за да получите желаните резултати, трябва да сте отдадени и да предприемете необходимите действия за въвеждане на стратегиите, политиките и процедурите във Вашата компания!

 

Примерни HR активности:

 1. Анализ на настоящото състояние на HR функцията в компанията – провеждане на разговори с топ мениджмънта на компанията и допитване до служителите;
 2. Изграждане на стратегия за развитие на HR функцията – изработване на годишен план за развитие на HR функцията на база на проведения анализ;
 3. Преглед и оптимизация на структурата на компанията – извършване на анализ съвместно с висшия мениджмънт на структурата на компанията и на функционалното и щатно разписание в компанията, така че да се постигне оптимален резултат за осъществяване и развитие на бизнеса;
 4. Разработване и усъвършенстване на правилата за вътрешния ред – преглед, анализ и предложения за оптимизация на политиките, правилата и заповедите за вътрешния трудов ред в организацията;
 5. Преглед и усъвършенстване на длъжностните характеристики – изготвяне и усъвършенстване на образеца на длъжностна характеристика; Извършване на преглед на длъжностните характеристики съвместно със съответния пряк ръководител и актуализация;
 6. Преглед и усъвършенстване на други трудово правни документи – преглед на папките на служителите и на образците на трудови договори, анекси и други документи; Изготвяне на предложение за усъвършенстване с цел максимална защита на работодателя;
 7. Подбор на персонал – анализ на позицията, изготвяне и публикуване на обява за работа, селекция на кандидати по документи, оценка на кандидати, предлагане на кратък списък от подходящи кандидати;
 8. Въвеждащо обучение за нови служители – разработване и внедряване на програма за въвеждане на нови служители в компанията, така че адаптационният период да премине бързо и успешно;
 9. Организиране на тим билдинг активност или парти – избор на подходящи активности, на място и време за провеждане, на транспорт и цялостна организация и координация на събитието;
 10. Обучение на мениджърите – провеждане на еднодневно обучение в областите, които се нуждаят от подобрение на база на направения анализ или идентифицирани нужди от висшия мениджмънт;
 11. Изготвяне на програма за приемственост на мениджърите – дефиниране на ключовите функции и позиции; преглед на настоящото състояние на компетентност в екипите; определяне на потенциалните приемници и/или разработване на планове за развитие и обучение на такива;
 12. Внедряване и усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението по следните критерии: оценявани компетенции, поставяне, проследяване и изпълнение на целите; процес на атестация; регулярност на обратната връзка към служителите и събиране на обратна връзка от тях; възможност за развитие на служителите;
 13. Изготвяне на мотивационни пакети за служителите – анализ на настоящите пакети от придобивки на служителите и доклад с предложения за оптимизация;

 

Свържете се с мен на телефон +359 887 509 543 или ми пишете на iva.balasheva@ivb.bg, за да си насрочим опознавателна среща, на която Вие ще получите кратък безплатен анализ на дейността по управление на хора във Вашата компания и ще обсъдим възможни решения.