Как да се справим с некоректни кандидати за работа, които предоставят непълна или невярна информация в процеса по подбор?

Employer

Ако Ви се налага да наемате хора на работа, сигурно сте попадали на некоректни кандидати, при които откривате разминаване между посочената информация в CV-то и данните съгласно документите, предоставени за назначаване: от непосочването на позиции, на които кандидатът е прекарал едва няколко месеца до по-сериозни измами, като фалшиви лични данни с цел прикриване на нечисто съдебно минало.

Ето 5 съвета как да намалите риска от негативни последици за Вашата компания в резултат на некоректно отношение от страна на потенциални служители:

Съвет № 1

Четете много внимателно всичко, което кандидатът е предоставил като документи, и сравнявайте информацията във всеки един от тях. Например ако имате CV и препоръка от предходен работодател, проверете дали периодът на назначение в дадена компания съвпада в двата документа.

Съвет № 2

По време на интервюто за работа съберете подробна информация относно всяка една заемана позиция, както и по отношение на образованието. Попитайте за точните дати, проверете какво се е случвало в периоди, които не са обозначени в CV-то, както и дали образованието е действително завършено или е прекъснато.

Съвет № 3

Преди да вземете решение за назначение, поискайте да видите оригинал на лична карта, диплома за завършено образование и трудова книжка. Отново проверете съответствието с посочените данни в CV-то. Ако откриете несъответствие, помолете кандидата да обясни каква е ситуацията. Преди самото назначение не пропускайте да изискате и медицинско свидетелство, и свидетелство за съдимост.

Съвет № 4

Съберете обратна връзка от предходни работодатели, с които кандидатът вече е прекратил трудовите си взаимоотношения. Най-правилно би било да поискате от самия кандидат да ви предостави лица за контакт, с които да разговаряте по отношение на неговия работен опит в предходни компании. На първо място начинът, по който кандидатът реагира на такова искане, ще Ви даде информация дали има нещо, което го притеснява. Освен това няма да нарушите конфиденциалността на процеса, като си осигурите неговото съгласие за проверката. Все пак обаче проверете дали хората, които е посочил, действително са представители на съответните компании и имат преки впечатления от неговата или нейната работа.

Съвет № 5

Когато пристъпите към назначаване и имате официално предоставени лични данни, проверете здравноосигурителния статус, като въведете ЕГН-то на кандидата в съответната справка на НАП и регистрирайте трудовия договор в НАП. Ако има по-сериозни нарушения и измама относно лични данни – например несъответствие между име и ЕГН, при тази проверка и регистрация ще получите информация за грешка.

Забележите ли разминаване в някои от тези източници на информация, отложете назначението и направете по-сериозно проучване. Не правете компромис и не се съгласявайте да получите част от документите пост фактум – например свидетелството за съдимост. Така ще сте максимално защитени по отношение на хората, които допускате във Вашата компания и на които поверявате фирмена информация и отношения с клиенти.

 

Ако искате да въведете по-лесно и по-бързо тази и други полезни практики във Вашата компания, свържете се с мен на телефон +359 887 509 543 или ми пишете на iva.balasheva@ivb.bg, за да си насрочим опознавателна среща, на която Вие ще получите кратък безплатен анализ на дейността по управление на хора във Вашата компания и ще обсъдим възможни решения.