Как да се справим с конфликтите в офиса и да подобрим атмосферата на работа и продуктивността?

Conflict

Колкото и сплотено да работи един екип, рано или късно се стига до ситуации, в които има сблъсък на интересите на неговите членове, което понякога ескалира и до по-сериозни напрежения, които пречат на работата и силно намаляват продуктивността на хората.

Питали ли сте се как да се справите в подобна ситуация? Ако все още търсите отговор и искате да получите възможни решения, прочетете пет съвета за справяне в конфликтни ситуации:

Съвет № 1

Изяснете причината за наличието на конфликт – срещнете се поотделно с хората, които са въвлечени и поговорете с тях. Опитайте се да вникнете в тяхната гледна точка и да ги разберете. Когато разполагате с отделните виждания на всеки участник, можете да „сглобите цялата картина“ и да откриете какво е довело до създалото се напрежение. Най-честите причини за конфликт в офиса са ограничените ресурси, липсата на комуникация, неясните или неточно формулирани задължения и отговорности на хората, разнопосочни интереси и мнения.

Съвет № 2

Съобразно с конкретната ситуация, Вие като лидер е необходимо да изберете подходящия стил на поведение – дали да действате от позицията на силата, ако ситуацията е критична и изисква бърза и решителна намеса или пък да предпочетете кооперативността, когато имате висока степен на доверие на хората си и искате да постигнете съвместно поемане на отговорност за решението. Можете да оставите конфликтът да се развие и естествено, но в повечето случаи това не е препоръчителна тактика, тъй като рискувате да се стигне до необратими последици.

Съвет № 3

Преценете на какъв етап е конфликтът. Това е важен момент с оглед на избора Ви на последващи действия. Ако е в начална фаза, можете да действате по разрешаването му. Ако, обаче, вече е ескалирал, възможността да го разрешите в този момент е минимална. По-добре е да предприемете действия за намаляване на емоционалното напрежение и едва след това да пристъпите към разрешаване на ситуацията.

Съвет № 4

Съобразете подхода, които ще използвате за разрешаването на конфликта – ако сте емоционално ангажиран със ситуацията за предпочитане е да привлечете трета страна, която да води процеса на преговори и медиация. Ако пък се чувствате в неутрална позиция спрямо създалата се ситуация, Вие може лично да проведете индивидуални разговори и да организирате съвместна среща за разрешаване на проблема.

Съвет № 5

Опитайте в бъдеще да идентифицирате конфликта, още преди да е ескалирал. Ако познавате Вашия екип, внимателно го наблюдавате и се грижите за него, Вие ще можете да разпознаете ранните признаци на негативна промяна и да предотвратявате или умело да управлявате конфликтите. Признаците, които най-често издават нездрава атмосфера в офиса са:

  • Хладни официални отношения между членовете на екипа
  • Неловко мълчание
  • Отсъствия от събрания и срещи
  • Нежелание за общуване в неформална обстановка
  • Отбягване на въпроси или липса на отговор на и-мейли
  • Прибягване до правила и процедури

Забележите ли някои от тези признаци, вземете незабавни мерки или потърсете помощ от специалист. Това ще Ви спести много излишно напрежение и загуба на време, което можете да използвате за стратегическа работа и за почивка.

Ако искате да въведете по-лесно и по-бързо тази и други полезни практики във Вашата компания, свържете се с мен на телефон +359 887 509 543 или ми пишете на iva.balasheva@ivb.bg, за да си насрочим опознавателна среща, на която Вие ще получите кратък безплатен анализ на дейността по управление на хора във Вашата компания и ще обсъдим възможни решения.