Кристина Минкова, главен мениджър на МЦ “Медичек “ ООД и СТМ „Медичек-Хипократ”

Kristina

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “МЕДИЧЕК“ ООД и СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА „МЕДИЧЕК-ХИПОКРАТ” ЕООД и лично аз Кристина Минкова – главен мениджър на групата, имаме удоволствието да дадем настоящата препоръка на „АЙ ВИ БИ” ЕООД в лицето на Ива Балашева, с положителен отзив към нейната работа по сключения между нас Договор за консултантски услуги от 03.11.2016 г. и постигнатите положителни резултати от извършената от нея работа.

След като се запозна с проблемите ни в областта на организационната структура и управлението на процесите, Ива успя в много кратки срокове да ни помогне да съставим план за промяна. Само за три месеца заедно с Ива поставихме конкретни и измерими цели в компанията, които започнахме да следваме веднага с конкретни срокове и проследими резултати. Въведохме регулярните месечни екипни срещи за обратна връзка, отчетност и контрол. Създадохме ред за комуникацията между управленския състав и всички служители. Наложихме дисциплина в работата на всички нива, като променихме структурата и определихме ясно функциите на служителите, както на управленския, така и на изпълнителския състав и това значително подобри всички процеси.

Преди да започнем работа с Ива голяма част от управленското ми време беше заето с оперативна работа, която би трябвало да се извършва от останалите ми служители. Чувствах, че ми се изплъзва контрола и мотивирането на хората. Не ми оставаше време за стратегическо планиране на развитието.

Най-голямата помощ, която получих от Ива Балашева беше нейното постоянно и систематично съдействие по изпълнението на всяка конкретна стъпка от плана, който си съставихме, без отлагане във времето и без оправдания, а с действия, решителност и упорство. Разбрах, че за да постигна каквато и да е позитивна промяна за себе си, като главен мениджър на компанията и за цялата група, е необходимо да се доверя на Ива Балашева. Резултатите са видими още от третия месец. Всички от екипа са доволни, мотивирани и работят с ентусиазъм, защо виждат положителен ефект ежемесечно.

Горещо препоръчвам консултантските услуги на Ива Балашева и нейната фирмата „АЙ ВИ БИ” ЕООД, за което мога да потвърдя на всеки, който се свърже с мен – hnf@mail.bg