Как да подготвим обява за работа, така че да привлечем най-подходящите хора?

avatar-2191932_1280Случва ли Ви се да публикувате обява за работа, но кандидатите, които откликнат, на нея да са твърде малко или крайно неподходящи?

Всички ние се налага да търсим хора, които да се присъединят към нашата компания, и бихме искали те да са най-точните и най-подходящите с оглед на нашите изисквания. Първата стъпка за тяхното привличане е отправянето на правилно и привлекателно послание. Но как да го изготвим и какво да включим в него? От голямо значение е посланието да показва на кандидата, че това е именно и точно неговата най-желана позиция. Ако вие не постигате това, възможно е да няма адекватен отклик на Вашето търсене. Има няколко ключови стъпки, които е добре да следвате при изготвяне на Вашата обява. Ето кои са те:

Стъпка № 1

На първо място помислете за точната формулировка на длъжността – желателно е тя в максимална степен да се доближава до това, което ще запишете в бъдещия договор с Вашия служител, за да не е подвеждаща. Но от друга страна от изключително значение е наименованието на длъжността да е кратко, ясно и да съдържа ключовите думи за съответната позиция – формулирайте го така, че само от него да се получава основната информация за работата.

Стъпка № 2

След названието на позицията, формулирайте едно грабващо изречение, което реалистично и много кратко да описва човека, когото си представяте. Ако кандидатът успее да се припознае в този първи текст, той ще прочете нататък и ще има усещането, че обявата е написана специално за него.

Стъпка № 3

След това можете съвсем кратко да представите компанията с нейния предмет на дейност и това, което би привлякло кандидатите, които искате да наемете, като например младият и сплотен екип или високите технологии, които използвате, стига, разбира се, това да отговаря на истината.

Стъпка № 4

Продължете със стегнато описание на основните функции – опитайте да ги сведете до максимум 7-8 на брой, представени в един ред всяка – това е напълно достатъчно, за да се създаде яснота у кандидата дали може и иска да се справи с тези задължения и съответно дали да подаде CV. По-задълбоченото и детайлно описание на отговорностите е важно, но то е предмет на интервюто за работа.

Стъпка № 5

Всичко казано дотук се отнася и за изискванията за заемане на длъжността – посочете кратко и точно задължителните такива. Например ако изисквате определено образование – каква степен и каква специалност търсите, ако искате опит – в какво да бъде той и колко дълъг, ако очаквате кандидатът да владее език – можете да определите нивото. Тук е мястото да споменете и ключовите умения и компетенции, без които бъдещият служител не би се справил успешно с работата.

Стъпка № 6

В последната част на обявата можете да опишете какво компанията предлага, като тук е добре да помислите кое би било Вашето конкурентно предимство спрямо други работодатели и да го напишете. Ако не можете да се сети за такова, поне бъдете конкретни в предложенията. Изрази от типа на „мотивиращо възнаграждение“ са твърде относителни и непривлекателни за кандидатите.

Ако не възнамерявате да се свържете с всички, които са подали CV по Вашата обява, което често е и невъзможно, най-добре е да бъдете коректни и още тук да информирате бъдещите кандидати, че ще влезете в контакт само с предварително одобрените по документи, разбира се при спазване на изискванията за конфиденциалности и на Закона за защита на личните данни.

Ако се придържате към тези основни изисквания, увеличавате многократно шансовете, да привлечете именно хората, които са най-подходящи и отговарящи на Вашите очаквания чрез Вашето послание за работа. Опитайте и споделете опит как се получава!