Николай Генчев, главен изпълнителен директор на ЗК „УНИКА“ АД

Николай Генчев, УникаВ периода 2011 – 2015 под прякото ръководство на Ива бяха обновени всички трудови договори и длъжностни характеристики на служителите в компанията на базата на нововъведен компетентностен модел, въведе се бонусна система, основана на изпълнението на индивидуални цели за всички служители, пое се вътрешно обработката на разходите за труд, подобриха се процесите по набиране и подбор на персонал и по оценка на изпълнението, като беше въведен и специален софтуер за това. Директор ЧР съвместно с целия Управителен съвет разработи и внедри система за управление на таланти, започна провеждането на регулярни срещи на средния мениджмънт на компанията за обсъждане на оперативни и стратегически въпроси и приоритети, както и на ежегодни тимбилдинги за всички служители, въведе се грейдова система за оценка на длъжностите и определяне нивата на възнаграждение, извършиха се редица организационни и структурни промени.

Ива беше инициатор, активен участник и ръководител на изпълнението на тези дейности, както и на редица други инициативи в рамките на компанията. Тя оказваше подкрепа на висшия мениджмънт при обсъждането и решаването на стратегически въпроси от нейната сфера на дейност; положи значителни усилия за развиване на средния мениджмънт и идентифицираните таланти и потенциали в организацията; доказа се като опитен професионалист в областта на управление на човешките ресурси; отговорен и лоялен мениджър, притежаващ качества и умения за работа с хора, под напрежение и при стриктно спазване на срокове; неформален лидер в редица случаи и отношения.

Николай Генчев
Главен изпълнителен директор на ЗК УНИКА АД