За нас

Професионалният ми път започна като експерт и по-късно като мениджър в областта на трудовото право и човешките ресурси. И двете организации, в които съм работила, са големи международни компании, в които имах възможността да развия функцията по управление на хора от самото начало. Когато се присъединих към екипа на ФЕСТО Производство, компанията скоро се беше отделила като самостоятелно производствено дружество от търговското. Първоначално имах за задача да обезпеча законово необходимите изисквания, свързани с администрирането на персонала

Скоро обаче възникна необходимостта да търсим нови попълнения в екипите, да обучаваме служителите в най-новите технологии, да развиваме уменията на  мениджърите да управляват хора. Така започнах да създавам политиките и процедурите, които да осигурят най-ефективното управление на персонала, за да може заводът в София да достигне едно от челните места по срочност и качество на доставките наред със заводите в Германия и Унгария. По-късно присъединихме към нашия екип и звено за инструментално производство в Смолян, което преди това беше част от българска компания със съвършено различен ред и организация на работа, и фирмена култура. Един от най-големите успехи беше перфектното интегриране на този екип в семейството на ФЕСТО.

След това приех предизвикателството да се присъединя към застрахователна компания УНИКА в момент, в който течеше утвърждаване на новия бранд и малко преди това начело на компанията беше застанал нов висш ръководен екип. Управлението на човешките ресурси в компанията в този момент се състоеше основно в управлението на дейността по труд и работна заплата и то като посредническа дейност към външна компания, която обслужваше тези процеси. За четири години там направихме големи промени, в резултат на които обновихме всички трудови договори и длъжностни характеристики на служителите в компанията, така че да се обезпечи липсата на риск от проблеми с инспекция по труда, въведохме бонусна система, основана на изпълнението на индивидуални цели за всички служители, поехме вътрешно обработката на разходите за труд, създадохме единни процедури за управление на процесите по набиране и подбор на персонал и по оценка на изпълнението, внедрихме система за управление на таланти, поставихме началото на регулярни срещи на средния мениджмънт на компанията за обсъждане на оперативни и стратегически въпроси и приоритети, както и на годишни тимбилдинги за всички служители, въведохме система за оценка на длъжностите и определяне нивата на възнаграждение, извършихме редица организационни и структурни промени. Не беше лесно, но успяхме да убедим мениджърите в ползите на тези нововъведения и да ги привлечем като активни участници и носители на промяната.

В течение на времето разбрах, че за мене това е голямо предизвикателство и същевременно огромно удовлетворение, да съдействам на мениджърите  и на други компании, които се развиват и ценят създаването на ред и структура в организацията, да го правят. Затова реших, че следващата кариерна стъпка за мен ще бъде развитието на мой собствен бизнес в областта на управление на човешките ресурси, чрез който да мога да приложа натрупания опит и да съм полезна в компании, които нямат все още изградена функция по управление на хора и съответно специалисти в тази област, да постигнат ефективна вътрешна структура и организация и висока производителност чрез привличане и развитие на правилните хора в екипа. За тази цел създадох система от стъпки, която прилагам заедно с моя екип в компаниите, с които работим и която гарантира тези резултати. Така много мои клиенти се справят с хаоса в компанията, избавят се от това да вършат оперативни задачи, вместо да ги делегират, получават повече свободно време за себе си и придобиват знания и умения успешно да управляват голям брой хора. А аз съм отдадена на това да помагам на колкото се може повече собственици и изпълнителни мениджъри да направят същото. Ако искате да бъдете един от тях, разгледайте подробно моите програми тук или се свържете с мен на телефон +359 887 509 543!