Как да изградим взаимоотношения на равновесие в компанията, така че да задържаме и развиваме хората?

TrustВ едно проучване измежду 10 000 служители и мениджъри в бизнеса, един на всеки трима съобщава, че е трябвало да направи компромис със своите принципи, за да отговори на настоящите бизнес потребности.

През последните години бизнесът се фокусира върху краткосрочните финансови резултати, като често дава приоритет на печалбите и стойността на акционерите пред хората, тяхното благосъстояние и дългосрочна устойчивост. Бъдещето на успешното управление и развитие на една компания, обаче, е това, при което можем да държим равновесието както на бизнес резултатите (като печалбата), така и на човешките резултати (като благополучие). Това означава, че разбирането, че дългосрочният успех се основава на взаимозависими отношения между бизнеса и хората и не трябва да се страхуваме да дадем израз на тези отношения в нашата компания. Но как да го постигнем, как да изградим тези взаимоотношения на баланс?

Ето три прости принципа, които наблюдавам дават отличен резултат, както в моите екипи, които съм управлявала, така и в тези в други компании:

 

Гласувай доверие без резерв

Когато се доверим на хората, те се чувстват ангажирани да отвърнат със същото и да оправдаят нашите очаквания. Това се случва съвсем естествено, без никакъв натиск и води до възможност за израстване, желание за поемане на повече отговорност и в същото време взаимно удовлетворение от съвместната дейност.

 

Разбери каква е движещата сила за всеки човек от екипа и му помогни да реализира целите и мечтите си

Като мениджъри понякога сме твърде забързани в ежедневните задачи и не отделяме достатъчно време да поговорим с хората в екипа и да разберем повече за тях, за техните желания и стремежи. На практика обаче малката инвестиция в това време дава огромни резултати. Когато хората видят желанието да им помогнеш и то да им помогнеш не просто в работата, а в нещо повече от това – в постигането на техните лични и/или професионални цели, те винаги се отплащат с лоялност и безрезервна подкрепа в трудни моменти.

 

Мисли, че ти си успял, ако хората около теб се развиват и стават успешни благодарение на съвместната ви работа.

Ако си зададем въпроса „Какво е за мен успехът?“ и открием отговора в споделеното вдъхновение и споделеното удовлетворение от постигнатото, не само като резултати за организацията, но и като лично израстване на всеки от екипа, тогава можем да наречем себе си не просто мениджъри, но и лидери.

 

Така, ако прилагате тези три съвсем не сложни, но основополагащи принципи в ежедневната си работа, хората около Вас и хората във Вашия екип, ще изпитват усещането за благополучие, ще се стремят да допринасят с работата си и няма да Ви напуснат, дори да им предлагате малко по-малко пари или придобивки от Вашите конкуренти.